Vienošanās noteikumi

Informācija par lietotāju


UZMANĪBU! Veicu pasūtījumu interneta veikalā www.baznicai.lv, jūs apstiprināt, kuri ir paļāvušies, un piekrītat pakalpojumam. Veicot pasūtījumu, jūs noslēdzat attālo līgumu ar www.baznicai.lv.


ATTĀLĀ LĪGUMS


Līgums tiek noslēgts starp interneta veikala www.baznicai.lv īpašnieku (turpmāk tekstā - www.baznicai.lv vai Pārdevēju, Piegādātāju) un Pircēju (turpmāk tekstā - Klients), kurš veic pasūtījumu vai veic pirkumu WWW interneta veikalā. baznicai.lv. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem.


ATTĀLĀS NOLĪGUMS. NOSACĪJUMI


Attālinātais līgums ir vienošanās starp Klientu (Patērētāju) (ZZPPA 1. panta 3. punkts) un Pārdevēju www.baznicai.lv (ZZPPA 1. panta 5. punkts) vai pakalpojumu sniedzēju (ZZPPA 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz piedāvājumu Pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, izmantojot adresētu vai neadresētu drukātu publikāciju, tipisku vēstuli, katalogu, drukas sludinājumu, kam pievienots pasūtījuma kupons, tālrunis, fakss, internets, e-pasts, televīzija, radio un citi informācijas avoti.


1. IENĀKŠANĀS ATTĀLUMA ATTĀLUMA LĪGUMĀ


1.1. Attālinātais līgums stājas spēkā, tiklīdz Klients (patērētājs) ir veicis pasūtījumu, izmantojot internetu, tālruni vai citus līdzekļus, un no Pārdevēja pa e-pastu saņēmis pasūtījuma apstiprinājumu. Pasūtījums un pasūtījuma apstiprinājums tiek uzskatīts par saņemtu;


1.2. Noslēdzot Attālināto līgumu, Klients apliecina, ka ir kompetents un neatrodas alkohola, narkotisko un / vai psihotropo vielu ietekmē;

1.3. Līgums (ieskaitot Vispārīgos noteikumus un nosacījumus izdevumā, kurā tie tiek publicēti mājaslapā pieprasījuma iesniegšanas brīdī) stājas spēkā ar brīdi, kad Klients ir pieņēmis līguma nosacījumus un veic pirkumu www.baznicai.lv mājaslapā;

1.4. Noslēdzot līgumu, Klients piekrīt vēlmei iegādāties preces saskaņā ar Līguma noteikumiem, un Klients ir pilnībā iepazinies ar Līguma vispārīgajiem noteikumiem un piekrīt tiem;


* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2. VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI PREČU PASŪTĪŠANAI.


2.1. Šis līgums www.baznicai.lv apņemas piegādāt pircējam pasūtītās preces, un pircējs apņemas pieņemt un apmaksāt pasūtītās preces atkarībā no izvēlētā piegādes veida.


2.2. Preču pasūtīšana notiek tikai caur tiešsaistes veikalu, visu aizpildot meitenei. Preču pasūtīšana vietnē www.baznicai.lv tiek uzskatīta par pircēja piedāvājumu noslēgt Attālināto līgumu par pasūtīto preču piegādi un pircēja piekrišanu iegādāties pasūtītās preces par norādīto cenu. Ja pasūtījums ir veikts pareizi, parādīsies uzraksts.

* Darbojoties tiešsaistes veikalā www.baznicai.lv, klients piekrīt iesniegt datus,


2.3. Pēc pirkuma procesa pabeigšanas pircējs saņems e-pastu ar pasūtījuma apstiprinājumu un rēķinu, kas ir pasūtījuma apstiprinājums - www.baznicai.lv "automātisks rēķina apstiprinājums". Kad pircējs ir saņēmis "konta www.baznicai.lv automātisku apstiprinājumu", tiek uzskatīts, ka pircējs ir pieņēmis piedāvājumu www.baznicai.lv, no savas puses viņi ir pievienojušies Attālinātajam līgumam, un tiek uzskatīts, ka līgums ir noslēgts starp pircēju un www.baznicai.lv.


2.4. Ja Pircējs nav saņēmis automātisku rēķina www.baznicai.lv apstiprinājumu “, tad www.baznicai.lv nav pieņēmis pircēja piedāvājumu, nav pievienojies Attālinātajam līgumam un www.baznicai.lv nav pienākuma izpildīt pircēja pasūtījumu. Pircējam jāpārliecinās, ka viņš pasūtījis pēc nepieciešamības


3. ATTĀLĀ LĪGUMA LAIKS


3.1. Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no patērētāja, ja vien puses nav vienojušās par citu termiņu. Pārdevējs nevar izpildīt līguma nosacījumus, jo pasūtītais patērētājs šajā gadījumā pārdevējs var piedāvāt patērētājam līdzvērtīgu preci vai cenu.


4. TIESĪBAS IZTEIKT PRECES UN ATGRIEZTIES PREČUS


4.1. Saskaņā ar Lietuvas Republikas likumu par patērētāju aizsardzību patērētājs 14 kalendāro dienu laikā var izmantot tiesības atteikties un vienpusēji atkāpties no distances līguma un atgriezt preces Pārdevējam. 14 dienu laikā no preces saņemšanas pircējam ir tiesības atgriezt maiņu neizmanto. Atgriezto preci nedrīkst izmantot, sabojāt, tai jābūt oriģinālajā iesaiņojumā ar neskartu etiķeti, bez vizuāliem un tehniskiem defektiem;


4.2. Atbildība par produkta kvalitātes uzturēšanu pārdošanas laikā


4.3. Pircējam, atdodot preces, jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments. Patērētājs preces var atgriezt 14 kalendāro dienu laikā. Ja patērētājs vēlas atgriezt preci, kas neatbilst distances līguma noteikumiem, tad saskaņā ar Lietuvas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 631 patērētājam ir jāaizpilda atgriešanas veidlapa un jānodod preces pilnā apjomā;


 4.4. www.baznicai.lv ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ nosūtītās preces un neatgriezt naudu, ja uz precēm ir norādītas iepriekš norādītās zīmes;


 4.5. Par visiem atteikuma gadījumiem pircējam rakstiski jāinformē uz e-pastu info@baznicai.lv, noteikti jānorāda pasūtījuma numurs, vārds un uzvārds;


 4.5.1. Pircējam nekavējoties jāpaziņo par preču trūkumiem, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas;


 4.6. Atdošanas politika:


4.6.1. Nepieciešams aizpildīt atgriešanas veidlapu (jūs varat iepazīties ar atgriešanas veidlapu, lejupielādēt un izdrukāt ŠEIT);


 4.6.2. Pievienojiet pirkumu apstiprinošu dokumentu (izdruka no internetbankas);


 4.6.3. Preces oriģinālajā, neskartā iepakojumā jāpiegādā vai jānosūta uz adresi www.baznicai.lv;

 * Atdodot vai apmainot preces, pircējs uzņemas pārvadāšanas risku

 * Atteikšanās no precēm, nauda par transportēšanu netiek atmaksāta.


 4.7. baznicai.lv izskata pieteikumu un saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu 10 darba dienu laikā nosūta jums rakstisku atbildi;


 4.8. baznicai.lv apņemas atlīdzināt visas kupona izmaksas ar vienu bankas pārskaitījumu uz pircēja bankas kontu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad patērētājs / pircējs nosūtījis rakstisku atteikumu;


 5. INFORMĀCIJA PAR Tiešsaistes veikalu www.baznicai.lv


 5.1. GARANTIJA.


Interneta veikals www.baznicai.lv nodrošina ražotāja garantiju visiem produktiem. Garantija ir spēkā, uzrādot www.baznicai.lv izrakstītu rēķinu. Garantija neattiecas uz gadījumiem, kad defektu cēlonis ir nepareiza lietošana vai kopšana. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstiet uz klientu servisu info@baznicai.lv;


5.2. CENAS


 Visas preču cenas ir norādītas latos kopā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%). Cenā nav iekļautas preces piegādes preces Pircējam;


5.3. PASŪTĪŠANA


5.3.1. Pircējs var veikt pasūtījumu krievu un latviešu valodā;


 5.3.2. Pircējs var iegādāties jebkuru produktu tiešsaistes veikalā www.baznicai.lv, pasūtot to mājas lapā, vai pa tālruni: (+371) 67 11 22 03; vai pa e-pastu info@baznicai.lv;


!!! Lai veiktu pasūtījumu, Pircējam jāreģistrējas interneta veikalā www.baznicai.lv.


5.4. IZPILDES RĪKOJUMS


5.4.1. Precēm, kuras ir noliktavā, sagatavošanās laiks ir 3–5 dienas;


5.4.2. Precēm, kuras nav noliktavā, sagatavošanās laiks ir no 2 līdz 4 nedēļām.


5.5. ĪPAŠI PRODUKTI


5.5.1. Akcija - pārdevēja rīkots pasākums, kura mērķis ir preču / pakalpojumu pārdošana ar pārdevēja piedāvāto atlaidi www.baznicai.lv;


5.5.2. Par precēm, kas iegādātas sadaļā “Akcijas”, jāveic avansa maksājums;


6. CITI NOTEIKUMI.


6.1. Klients apstiprina, ka Klients to nedara, un Līguma darbības laikā nebūs sūdzību par tās informācijas izmantošanu, kuru Klients ir norādījis reģistrācijas laikā. Kā arī e-pasta adreses izmantošana reklāmas materiālu, ziņu un citas informācijas nosūtīšanai. Klients neiebilst pret šādas informācijas saņemšanu, Klientam ir tiesības atteikties saņemt informāciju, sekojot saitei, kas atrodas www.baznicai.lv nosūtītā e-pasta beigās uz pircēja e-pasta adresi;


6.2. Līguma darbības laiks un termiņš turpinās līdz tā pilnīgai izpildei. Līguma izbeigšanas gadījumā paliek spēkā pārpratumu izskatīšanas nosacījumi, kā arī citi nosacījumi, kas regulē pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas;


6.3. Kļūdu atpazīšana un labošana informācijas ievadīšanā: Visas kļūdas, kas tika konstatētas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs var labot, sazinoties ar mums pa tālruni: (+371) 29426640; vai e-pasts info@baznicai.lv