Tēvs Arsēnijs grāmata

9.00€
rating
  • Ražotājs: Eikon
  • Kods: EI0000419
  • Pieejamība: Ir pieejams
baznicai.lv
Autors: 
Nosaukums: Tēvs Arsēnijs
Iesējuma veids: cietie vāki
Lappušu skaits: 512
Izmērs: 24,5 cm x 18,0 cm x 3,5 cm
Valoda: Latviešu 
Grāmata tiek izplatīta ar Romas katoļu baznīcas kardināla Jāņa Pujata svētību. 
Grāmata “Tēvs Arsēnijs” neskaitāmu cilvēku dzīvēs bijis garīgs apvērsums. Neticīgo sirdis atvērušās ticībai, remdenie kļuvuši dedzīgi. Grāmata ir literārs darbs, kura pamatā ir reāla ticības varoņa un vieda stareca garīgās un fiziskās dzīves krusta ceļš. Taču teksts satur ne tikai šī sirdskaidrā tēva dzīves notikumus, bet plašu liecību klāstu, kas mākslinieciski “iegleznots” dzīvi uzrunājošajā darbā. Latviešu valodā grāmata “Tēvs Arsēnijs” trijās pirmajās daļās izdota 2000. gadā. Izdevums jau sen pilnībā izgājis gan ticīgo, gan līdz grāmatas lasīšanai vēl ne tik ticīgo tautā. Patreiz izdošanai latviešu valodā tiek gatavots grāmatas pilnīgs variants visās piecās daļās.
“Virspriestera Vladimira Vorobjova priekšvārds ceturtajam izdevumam
Pēc pirmā “Tēvs Arsēnijs” grāmatas izdevuma ir apritējuši septiņi gadi. Šai laikā tā tika ne vienu vien reizi izdota atkārtoti krievu valodā, trīs reizes grieķu valodā, divas reizes angļu valodā, tiek gatavots izdevums arī citās valodās. Tās labvēlīgā ietekme uz mūsu līdzgaitnieku dvēselēm ir milzīga, daudzi pateicoties šai grāmatai kļuvuši kristieši.
Taču atradās arī skeptiķi, kuri pat presē paziņoja, ka grāmata “Tēvs Arsēnijs ir romāns, kura galvenais varonis ir veidots sakompilējot dažādus tēlus, bet stāsti, no kuriem tā sastāv, – māksliniecisks izdomājums. Šīs Dieva nodoma pieļautās šaubas skubināja cilvēku, kurš personīgi pazina tēvu Arsēniju, Vladimiru Vladimiroviču Bikovu, uzrakstīt savas atmiņas, kas iekļautas pašreizējā izdevumā kā Pēcvārds.
Tēvs Arsēnijs savas dzīves pēdējos gadus nemitīgi svētīja savus garīgos bērnus pierakstīt pie viņa atbraukušo garīgo bērnu stāstījumus un arī viņa paša atmiņas, kuras stāstīja par to, kā Dievs palīdzējis iegūt ticību un nostaigāt dzīves ceļu. Starecs izteica pārliecību, ka ar laiku šie pieraksti palīdzēs citiem cilvēkiem atrast Dievu un izteica vēlēšanos, lai nākošais apkopojums tiktu nosaukts “Ceļš uz ticību”.
Ar šādu nosaukumu tika uzdrukāta grāmatas IV daļa trešajā izdevumā, kurš tika izdots 1998. gadā. IV daļas materiālus bija apkopojis un nodevis Pareizticīgajam Svjato-Tihvinas Teoloģiskajam Institūtam V. V. Bikovs. Taču Vladimirs Vladimirovičs ziņoja, ka ir vēl atmiņas, kuru autori vai to pēcteči pagaidām nav devuši publicēšanai. Atbildot uz mūsu pastiprinātajiem lūgumiem Vladimirs Vladimirovičs atkal sāka neatlaidīgi pierunāt vērtīgo rokrakstu īpašniekus dot tos jaunajam izdevumam.
Tā radās grāmatas piektā daļa, ko mēs nosaucām “Mīli savu tuvāko”. Tā satur 16 iepriekš neizdotus gan tēva Arsēnija gan nometnē bijušo garīgo bērnu stāstus. Tajos ir daudz jaunu ziņu par t. Arsēnja dzīviLai mūs neizbrīna tik veikla un stingra konspirācija – jaunajos atmiņu stāstos tiek stāstīts, kā dzīvoja tēva Asēnija garīgā kopiena vajāšanu gados un viņa pēdējā dzīves periodā Dižajā Rostavā, kā mācījās sargāt savu noslēpumu. Šis noslēpums vēl tagad nav pilnīgi atklāts-mēs nezinām kāds bijis tēva Arsēnija īstais vārds pasaulē, neatradām dievnama nosaukumu, kurā viņš kalpojis Maskavā. Bet mēs esam pateicīgi Dievam par svētības dāvanu ņemt dalību šajā ievērojamā stareca un brīnišķīgā brīnumdarītāja dižajā pastorālajā garīgajā cīņā, kurš ir tik tuvs mums laika ziņā.”
Fragments no jaunā oriģinālizdevuma ievada
Tēvs Arsēnijs savas dzīves pēdējos gados nemitīgi svētīja savus garīgos bērnus pierakstīt pie viņa atbraukušo garīgo bērnu stāstījumus un arī viņa paša atmiņas, kuras stāstīja par to, kā Dievs palīdzējis iegūt ticību un nostaigāt dzīves ceļu. Starecs izteica pārliecību, ka ar laiku šie pieraksti palīdzēs citiem cilvēkiem atrast Dievu, un izteica vēlēšanos, lai nākošais apkopojums tiktu nosaukts “Ceļš uz ticību”.
Ar šādu nosaukumu tika nodrukāta grāmatas IV daļa trešajā izdevumā, kurš tika izdots 1998. gadā. IV daļas materiālus bija apkopojis un nodevis Pareizticīgajam Svjatotihvinas Teoloģiskajam institūtam V. V. Bikovs. Taču Vladimirs Vladimirovičs ziņoja, ka ir vēl atmiņas, kuras to autori vai to pēcteči pagaidām nav devuši publicēšanai. Atbildot uz mūsu pastiprinātajiem lūgumiem, Vladimirs Vladimirovičs atkal sāka neatlaidīgi pierunāt vērtīgo rokrakstu īpašniekus dot tos jaunajam izdevumam.
Tā radās grāmatas piektā daļa, ko mēs nosaucām “Mīli savu tuvāko”. Tā satur 16 iepriekš neizdotus gan tēva Arsēnija, gan nometnē bijušo garīgo bērnu stāstus. Tajos ir daudz jaunu ziņu par t. Arsēnija dzīvi. Lai mūs neizbrīna tik veikla un stingra konspirācija – jaunajos atmiņu stāstos tiek stāstīts, kā dzīvoja tēva Arsēnija garīgā kopiena vajāšanu gados un viņa pēdējā dzīves periodā Dižajā Rostovā, kā mācījās sargāt savu noslēpumu. Šis noslēpums vēl tagad nav pilnīgi atklāts – mēs nezinām, kāds bijis tēva Arsēnija īstais vārds pasaulē, neatradām dievnama nosaukumu, kurā viņš kalpojis Maskavā. Bet mēs esam pateicīgi Dievam par svētības dāvanu ņemt dalību šajā ievērojamā stareca un brīnišķīgā brīnumdarītāja dižajā pastorālajā garīgajā cīņā, kurš ir tik tuvs mums laika ziņā.
Virspriesteris Vladimirs Vorobjovs

Uzrakstīt atsauksmi

Please login or register to review