Atmiņa un identitāte grāmata

5.70€
rating
  • Ražotājs: Kala raksti
  • Kods: MT1008
  • Pieejamība: Ir pieejams
baznicai.lv

„Atmiņa un identitāte” ir Jāņa Pāvila II pēdējā grāmata, viņa garīgais testaments. Grāmata latviešu valodā tika izdota saistībā ar pāvesta kanonizāciju (Romā 2014. gada 27. aprīlī).

Izdevuma pēcvārdā filosofe Maija Kūle Dr.phil.raksta: 

"Grāmatā sniegtās pāvesta atbildes uz jautājumiem ir izcils filosofisks meistardarbs, kura pamatā ir kristīgā teoloģija un kurā atklātas pamatnostādnes attiecībā uz cilvēka iedabu, labo un ļauno, morāli, brīvību, tikumiem, grēku un pestīšanu. Turklāt viņš izsacījis savu viedokli arī par tādiem tematiem kā „tēvzeme”, „patriotisms”, „vēsture”, „piederība” un „identitāte”. Jāņa Pāvila II paustās nostādnes ir mūsdienīgas, to pamatā ir dziļa vēstures izpratne, uzticība poļu tautai, kurai autors piederīgs, un tās ir nozīmīgas visu tautu – arī latviešu – lasītājiem, kas meklē atbildes uz dzīves pamatjautājumiem.

Apbrīnas vērta ir Jāņa Pāvila II domas un izteiksmes skaidrība. Tā ir nozīmīga visiem šajā modernitātes saraustītajā, ideoloģisku konstrukciju un jauna ļaunuma paveidu pilnajā pasaulē. Jāņa Pāvila II doma ir tik skaidra ne tikai tāpēc, ka viņš ir pāvests (kas, bez šaubām, nozīmē izredzētību un izcilību), bet pirmām kārtām tāpēc, ka viņš ir dziļi apgaismots savā ticībā un „redz cauri” melīgajai pasaulei tās krāpnieciskajā būtībā. Brīvība ir patiesība, citādi tā nav nekā vērta! Tāds varētu būt kopsavilkums pāvesta sniegtajām atbildēm šajā darbā.

Nacisma un padomju impērijas sabrukums ir liecība tam, ka 20. gs. milzīgais ļaunums cietis sakāvi. Taču cita veida vardarbība tikai pieaug. Pāvests atgādina paradoksu, ka tur, kur pieaug ļaunums, pieaug arī cerība uz labo. Kristus apliecināja, ka Viņš pieņem ciešanas mīlestības dēļ. Šo mācību sludina Jānis Pāvils II, sakot, ka vardarbības, terorisma, spīdzināšanas un bruņošanās nodarītais ļaunums „ir tikai tāpēc, lai mūsos uzmodinātu mīlestību, kas nozīmē sevi dāvāt, nesavtīgi un pašaizliedzīgi kalpojot tiem, kuri cieš”. Filosofiski ētiskā, kristīgā stāja, kas viscaur saskatāma sarunās, ir aicinājums un mierinājums mūsdienu pasaulei. Grāmatas „Atmiņa un identitāte” tulkojums latviešu valodā nes šo vēsti mums Latvijā." 


Uzrakstīt atsauksmi

Please login or register to review