Kala raksti

Vienības no 25 līdz 36 no 90 (kopā 8 lapas)

Garīgo tiltu būvnieks Ivars Graudiņš

8.50€

Šī grāmata ir tapusi, atzīmējot izcila kristieša, vienotāja un drauga Ivara Graudiņa 70. dzimšanas dienu, kā arī 20. gadadienu, kopš pirmo reizi pēc viņa iniciatīvas Gaiziņā notika Latvijas kristīgo konfesiju bīskapu tikšanās. Vēlāk šādas tikšanās – ..

Garu izšķiršana grāmata

9.90€

Katrs cilvēks savā dzīvē sastopas ar prieku un bailēm, mieru un nemieru, cerību un izmisumu, laimi un šaubām. Šīs “kustības, kas rodas dvēselē”, var dāvāt mums jaunu enerģiju, bet var arī to sagraut vai kavēt. Lai izšķirtu, kuras no šīm kustībām ir l..

Jā ģimenei grāmata

7.70€

Itāļu sociologa Masimo Introvinjes grāmata “Jā ģimenei!” citu pēc cita atmasko, apraksta un analizē tos ieročus, kas šobrīd tiek izmantoti sabiedrības morāles un ģimenes lomas sagraušanai, ļaujot arī mums tos pazīt, tādējādi mazinot to redzamo un ner..

Jēzus - paraugs un spēka avots vīrietim Mečislavs Guzevičs

7.50€

Jēzus bija patiess Dievs un patiess cilvēks. Grāmatas autors Mečislavs Guzevičs (Mieczysław Guzewicz) uzsver vēl kādu, viņaprāt, būtisku detaļu: Jēzus bija patiess vīrietis, vīrišķības paraugs šodienas vīrietim un spēka avots.Mečislavs Guzevičs ir sp..

Jēzus zemniekiem grāmata

5.50€

Latvijā daudzu mīlētais karmelītu tēvs Reinhards Kērners pats ir dzimis sīkzemnieku ģimenē, tāpēc viņam šķiet būtiski mums atgādināt: Jēzus savu Labo Vēsti pasludināja Galilejas zemniekiem – vienkāršos, paša pieredzē balstītos un pārbaudītos vārdos. ..

Kad garām iet Kristus grāmata

9.40€

Prelatūras Opus Dei dibinātāja svētā Hosemarijas Eskrivas homīlijas liturģiskā gada svarīgākajiem notikumiem. Viņa sprediķi ir dedzīgs aicinājums nopietni izvēlēties sekot Kristum - katram savā dzīves aicinājumā, svētdarot savu ikdienas dzīvi un kļūs..

Kad garām iet Kristus grāmata

5.50€

Prelatūras Opus Dei dibinātāja svētā Hosemarijas Eskrivas homīlijas liturģiskā gada svarīgākajiem notikumiem. Viņa sprediķi ir dedzīgs aicinājums nopietni izvēlēties sekot Kristum - katram savā dzīves aicinājumā, svētdarot savu ikdienas dzīvi un kļūs..

Kāda nabaga dzīves gudrība Eluā Leklērs

3.30€

Latviešu lasītājam svētais Francisks asociējas ar viņa Saules dziesmu – slavas himnu Dievam, kurā Francisks pateicas par māsu sauli, brāli vēju, kā arī māsu nāvi, kas mūs visus sagaidīs pēc šīs dzīves gaitām. Varbūt, izdzirdējuši Franciska vārdu, mum..

Kāpēc es ticu mūžīgajai dzīvei Reinhards Kērners

3.00€

Grāmatā autors karmelītu tēvs Reinhards Kērners dalās savās atziņās par nāvi un mūžību, un savā personiskajā pārliecībā par mūžīgo dzīvi, kas pamatota viņa ticībā Dieva visvarenajai un žēlsirdīgajai mīlestībai.R. Kērners dzimis 1951. gadā Vācijā, Kot..

Kāpēc Francisks? Svētā Franciska ZIEDIŅI

5.50€

Svētā Asīzes Franciska Ziediņu (Fioretti di Santo Francesco d’Ascesi) autors un tapšanas laiks nav precīzi zināmi. Visticamāk, par pirmavotu tiem kalpojis mūka Ugolino no Montedžordžo manuskripts Floretum (“Puķu dārzs”), kas sarakstīts latīņu valodā ..

Katoliskās Baznīcas katehisma kompendijs

9.90€

Katoliskās Baznīcas katehisma kopsavilkums, kurā koncentrētā veidā ietverti Baznīcas ticības pamatelementi. 598 jautājumos un atbildēs tiek iztirzāti tādi temati kā Dieva Atklāsme un cilvēka atbilde, ticības apliecinājums, liturģija un sakramenti, dz..

Katrīna no Sjēnas grāmata

7.70€

Saistībā ar Sprediķotāju ordeņa 800 gadu jubileju lat­viešu lasītājam ir iespēja iepazīties ar svēto Katrīnu no Sjēnas (1347–1380), izcilu dominikāņu ordeņa meitu, kuras dzīve un mācība ietekmējusi ne tikai šā ordeņa attīstību, bet atstājusi arī neiz..

Vienības no 25 līdz 36 no 90 (kopā 8 lapas)