Kala raksti

Vienības no 49 līdz 60 no 90 (kopā 8 lapas)

Neplānoti. Ebija Džonsone

12.00€

Būdama psiholoģijas studente, Ebija Džonsone piesakās par brīvprātīgo darbam organizācijā “Ģimenes plānošana”, kas atbalsta sievietes krīzes situācijās. Astoņu gadu laikā viņa kāpj pa karjeras kāpnēm, līdz kļūst par vadītāju vienai no šīs organizācij..

No temperamenta uz raksturu Aleksandrs Havards

8.20€

Temperaments ir mūsu iedzimtā nosliece reaģēt noteiktā veidā. Raksturu veido tikumi – tie ir morāli ieradumi, kuri tiek iegūti praksē. Mēs nepiedzimstam ar konkrētu raksturu, to mēs veidojam. Grāmatas lappusēs izklāstīts,kas ir jāzina un kas ir jādar..

Novenna Jēzus ir mans Viss it visā

1.25€

Novenna (deviņu dienu lūgšana), lūdzot aizbildniecību un uzticot sevi mātei Terēzei, kuru Baznīca 2016.gada 4.septembrī pasludināja par svētoLappušu skaits: 15 lpp.Formāts: 10 cm x 14,8 cm ..

Novenna Pompejas Dievmātes godam

1.50€

Novenna Pompejas Dievmātes godam ir spēcīga lūgšana, kam nereti piedēvēts brīnumus darošs spēks. Ar šīs lūgšanas starpniecību saņemtas neskaitāmas Dieva žēlastības, un, lai arī Pompeju cildina kā Itālijas Rožukroņa galvaspilsētu, liecības par uzklaus..

Pārnākšana Romā. Rome Sweet Home grāmata

5.50€

Kad Skots izlemj sekot Kristum, viņš kāri lasa Lutera un Kalvina darbus, kļūdams par pārliecinātu antikatoli. Kā krietnam protestantam piedienas, Skots dedzīgi un uzcītīgi iedziļinās Dieva Vārdā – līdz pats sabīstas no saviem atklājumiem. Kimberlija ..

Pateicības himna Paldies Dievam par visu

1.50€

Pateicības himna „Paldies Dievam par visu” ir dziedinoša lūgšana. Slavējot Dievu par to, cik sakārtotu un skaistu Viņš ir radījis plašo pasauli un Visumu ap mums, ticēsim, ka tādu pašu kārtību un daiļumu Dievs spēj atjaunot arī mūsu sirdī un mūsu dzī..

Pāvesta Franciska Rīta homīlijas grāmata

7.30€

Grāmatā apkopoti pārskati par pāvesta Franciska rīta homīlijām, kas tika sacītas viņa kalpošanas pirmajos piecos mēnešos. Īsas, kodolīgas  pārdomas, kurās atspoguļojas gan pāvesta attiecības ar Dievu, gan viņa – jezuītu tēva – pastorālā pieredze..

Pēc 5 stundām es redzēšu Jēzu Žaks Fešs

5.50€

"Pēc piecām stundām es redzēšu Jēzu." Ar šiem vārdiem noslēdzas Žaka Feša dienasgrāmata, ko viņš raksta cietumā, būdams notiesāts uz nāvi. 1957. gadā 27 gadu vecumā Žakam izpilda nāvessodu. Dienasgrāmata ir veltīta Žaka meitiņai Veronikai, kurai tola..

Prieks būt sieviete grāmata

7.20€

Grāmata „Prieks būt sievietei”, kuru sarakstījusi leģendārā ģimeņu konsultante Ingrīda Trobiša (1926–2007), arī šodien, četrdesmit gadus pēc sarakstīšanas, pārsteidz gan ar savu drosmi, gan ar tēmas aktualitāti – tā runā par sievietes seksualitāti un..

Priesteris un moceklis Vladislavs Litaunieks - Kristus kviešu grauds grāmata

5.50€

Priesteris un moceklis Vladislavs Litaunieks - Kristus kviešu graudsLappušu skaits: 65 lpp.Formāts: 12 cm x 18.5 cm Priesteris Vladislavs Litaunieks ir viens no latviešu garīdzniekiem, kas atdeva dzīvību par Kristu. Viņš tika nežē..

Psalmu melodijas nošu grāmata

3.00€

Grāmatiņas ar dziesmu vārdiem, notīm un akordiem. ..

Radīts diženumam Aleksandrs Havards

7.10€

“Radīts diženumam” ir padziļināts turpinājums autora iepriekš izdotajam darbam “Līderis un tikums. Ceļš uz personas pilnību”. Grāmatā “Radīts diženumam” Aleksandrs Havards vērš uzmanību tikai uz diviem īpašiem tikumiem, kuri veido patiesu līderi, un ..

Vienības no 49 līdz 60 no 90 (kopā 8 lapas)