Lūgšanu grāmata - Uz augšu sirdis

5.50€
rating
  • Ražotājs: Kala raksti
  • Kods: MT1101
  • Pieejamība: Ir pieejams
baznicai.lv

Lūgšanu krājuma saturs:


Pamatlūgšanas: Tēvs mūsu..., Esi sveicināta…, Gods lai ir..., Es ticu...

Ikdienas lūgšanas: rīta lūgšana, īsas galda lūgšanas, vakara lūgšana

Svētā Mise

Vissvētākā Sakramenta godināšana, dziedājums Svētais Dievs

Lūgšanas pirms un pēc grēksūdzes

Lūgšanas pirms un pēc Vissvētākā Sakramenta pieņemšanas

Litānijas: Vissvētās Jēzus Sirds godam, Kunga Jēzus Kristus visdārgo Asiņu litānija, Kunga Jēzus Kristus vissvētā vārda litānija, litānija Dieva Svētā Gara godam, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, litānija svētā Jāzepa godam, litānija visu svēto godam, Pazemības litānija, Dieva žēlsirdības litānija, litānija par mirušajiem.

Dažādas Baznīcas lūgšanas: Kunga eņģelis (Angelus Domini), Esi sveicināta, Karaliene (Salve, Regina), Dievs, mēs Tevi slavējam (Te Deum), Debess Karaliene, līksmojies!, Augsti slavē Kungu, mana dvēsele (Magnificat), Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs (Benedictus)

Rožukronis

Gandarīšanas lūgšanas: Dieva žēlsirdības kronītis, Krustaceļš, Rūgtās asaras

Novennas: Dieva Svētā Gara godam, svētā Antona Marijas di Liguori novenna Dieva Svētā Gara godam, novenna Dieva Tēva godam, novenna Vissvētākajai Jaunavai Marijai, kas atraisa samezglojumus, novenna, lūdzot svētās Terēzes no Bērna Jēzus aizbildniecību, žēlastības novenna, novenna par mirušajiem, novenna Pompejas Dievmātes godam

Psalmi un Svēto Rakstu lasījumi, lūdzoties par mirušajiem

Lūgšanas Kapu svētkos un Mirušo piemiņas dienā

Dieva draugu lūgšanas: svētā Augustīna, svētā Franciska, svētās Faustīnes un citu Dieva svēto, pāvesta Jāņa Pāvila II, pāvesta Benedikta XVI, pāvesta Franciska, svētīgās mātes Terēzes un vēl citu Dieva draugu lūgšanas

Lūgšanas Dievmātei - Latvijas veltīšana Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgajai Sirdij, kā arī dažādas lūgšanas Dievmātei, kuras noformulējuši Dieva draugi

Svarīgākās lūgšanas latīņu valodā

Svētās Mises kārtība latīņu valodā

Lappušu skaits: 300 lpp.

Formāts: 10 cm x 15 cm

Uzrakstīt atsauksmi

Please login or register to review